Ankieta przeprowadzona w dniach 24 marca - 9 kwietnia 2014 r.

 


 

Lp.

Pytanie z ankiety

Ilość
oddanych 
głosów 

TAK

NIE

4.

CZY UWAŻASZ, ŻE BURMISTRZ GMINY CZERNIEJEWO, POWOŁAŁ RADĘ DO SPRAW SENIORÓW SZUKAJĄC DLA SIEBIE ELEKTORATU WYBORCZEGO ?

327 100% 

0% 

 

Zobacz promocję Rady ds. Seniorów klikając link : http://www.czerniejewo.pl/index.php/organizacja/rada-ds-seniorow 

Zobacz zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania rady link: Zarządzenie Burmistrza nr 64/2013 

 

Komentarze głosujących, towarzyszące ankiecie internetowej przeprowadzonej w dniach od 24 marca - 9 kwietnia 2014 r.: 

 • "Są to osoby z kręgu Burmistrza."
 • "To nie jest powołane zgodnie z ustawą. Działa nielegalnie. Zajmijcie się tym tematem. To jest elektorat burmistrzyni. Żenada"
 • "Czy ta rada seniorów działa z dodatku funkcyjnego przyznanego przez radnych burmistrzowi?"
 • "Oczywiście że to działanie marketingowe! Po kosztownym spocie reklamującym działania Pani Burmistrz tym bardziej można być pewnym, że powołanie Rady ds. Seniorów nie jest działaniem z potrzeby serca."
 • "A jakby inaczej miało by być, władza i tylko władza się liczy."
 • "Burmistrz Czerniejewa obniżyła znacznie granicę wieku powołując młodych ludzi do rady do spraw seniorów. Z pewnością oni mogą przekonać tych starszych którzy nie wiedzą na kogo mają głosować."
 • "Dlaczego właśnie teraz seniorzy są dla burmistrzowej ważni. Dlaczego dopiero teraz dostrzeżono konieczność włączenia seniorów w inicjatywy społeczne i decydowanie?"
 • "Ciekawe ile kosztuje taka rada."
 • "Oczywiście że TAK. Za wszelką cenę byle by utrzymać się przy władzy. Nie ważne czy drogą matactwa i przekrętów. Mądre społeczeństwo już by tego dziadostwa więcej nie wybrało."
 • "Ciekawe co seniorom zostało obiecane za oddane głosy. Obietnice przecież nie zostaną zrealizowane w obecnej kadencji. Jeśli obecna burmistrz nie zostanie wybrana to powie, że nie dali jej szansy uczynić nic dla starszych ludzi. Jeśli ją wybiorą to czy tak nic nie zrobi, bo o większości przedsięwzięć decyduje Rada Miasta. Niech robi to ktoś inny – świeża krew."
 • "Rada seniorów jest potrzebna do zatwierdzania pomysłów Pani Burmistrz jako wymyślone przez seniorów."
 • "Seniorzy to tylko przykrywka kampanii wyborczej, którą burmistrzowa już rozpoczęła."
 • "Mamy dosyć tych sztuczek. Dlaczego o seniorach nie pomyślała w 2007 roku."
 • "Taka rada to kura znosząca Bujrmistrzowi złote jaja i szlachetny gest z jego strony."
 • "Rada to teatr marionetkowy w rękach burmistrzowej. Paragraf 4 Zarządzenia burmistrza nr 64/2013 w sprawie powołania rady brzmi: "Rada działa w oparciu o regulamin Rady uchwalony przez siebie, który wchodzi w życie z chwilą zatwierdzenia przez Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo." To jest śmiech na sali i pozbycie się złudzeń o wielkoduszności dla seniorów Pani Burmistrz, która nawet musi zatwierdzać regulamin."
 • "Choć nie jestem seniorem, to uważam, że seniorom też się coś w życiu należy. W tym przypadku mogą poobcować z Panią Burmistrz, która zwykle w swoim gabinecie jest niedostępna. Ma zawsze ważniejsze sprawy. Próbowałem kilkakrotnie i usłyszałem, że należy się umówić, choć była na miejscu."
 • "O czym mają starsi ludzie zadecydować, przecież pani burmistrz nie słucha nikogo prócz siebie."
 • "Mądrzy seniorzy zagłosują na tych którzy nie obiecują lecz działają. Może jednak się okazać, że nie będzie na kogo."
 • "Na stronie gminy Czerniejewo widnieje cel Rady ds seniorów: Włączenie w proces decyzyjny społeczności w wieku senioralnym – jaki to jest wiek ?"
 • "W zarządzeniu 64/2013 Burmistrz określił, że kadencja rady trwa 2 lata, lecz pierwsza kadencja rady kończy się z końcem października 2014, czyli tuż po wyborach na burmistrzów. Nie ma złudzeń po co ją powołano."  
 • "Ostatniej zimy także seniorom powiedziano, że piasek do posypywania śliskiej nawierzchni każdy powinien gromadzić przez cały rok, to może burmistrzowa zabezpieczy piasek na kolejną zimę, jeśli jeszcze zimą chce być burmistrzem."
 • "Jako wieloletni wychowawca szkolny, Burmistrz stworzyła własną grupę podatnych ludzi jako wspomnienie zawodowej przeszłości, albo jako przygotowanie do pracy po przegranych wyborach.
 • "Czy Burmistrz doda tym staruszkom do emerytury na leki kupowane każdego miesiąca?"
 • "To może być przepustką do następnych czterech lat trwonienia publicznych pieniędzy."
 • "Sprytny sposób na wszystkich podatnych na obiecanki cacanki."
 • "Seniorom pozyska jakieś pieniądze z unii europejskiej na plac zabaw w ramach jakiegoś programu przybliżonej treści do:„zajmij czymś swoich wyborów w zamian za lojalność” "
 • "Senior na wagę złota."
 • "Jeśli burmistrz teraz dostrzega seniorów, którzy w końcu mogą uczestniczyć w życiu publicznym i mieć wpływ na losy gminy, to znaczy, że przez siedem lat swojego panowania seniorzy nie byli brani pod uwagę Burmistrza jako poważna doświadczona życiowo grupa lokalnej społeczności."
 • "Nawet jak im coś obieca, to przez te 5 miesięcy obecnej kadencji nic nie zrobi i powie jak kiedyś, że musi dokończyć to co obiecała, dlatego mamy ją wybrać."
 • "Jestem blisko tej rady, ale i dla mnie jej rola nie jest jednoznaczna."
 • "Taka rada to możliwość realizacji własnych pomysłów kulturalno-oświatowych, których proponować urzędnikowi nie wypada np. wspólne wędkowanie w centrum Czerniejewa. Ale najpierw zostaną przeznaczone środki na zarybienie tej miejskiej sadzawki. Na to pieniądze muszą się znaleźć.Komedia jak w Alernatywach 4"
 • "Dla mnie to jest granie na ludzkiej biedzie i łatwowierności. Obietnicami można pozyskać głosy starszych osób i ich bliskich. Może niektórym nie będzie dane przekonać się, że to puste słowa Burmistrza."
 • "Niby wszystko wygląda pięknie co robi Pani Burmistrz, ale gdy ruszy sie jakąkolwiek sprawę to widać brak chęci i zaangażowania. A Rada ds. seniorów, fajnie ale czemu akurat teraz przed wyborami?"