UDOSTĘPNIENIE ZASTRZEŻONYCH INFORMACJI BĘDĄCYCH W POSIADANIU URZĘDU GMINY


 

Pracownik Gminy - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej - ujawnił zastrzeżone informacje podając je do publicznej wiadomości.

W sprawie złożono skargę na przekraczającego swoje uprawniania pracownika.

Burmistrz Czerniejewa chroni swojego podwładnego mimo, iż zgadza się, z tym , że informacje ujawnione przez Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej nie stanowią informacji publicznej.

Jest to kolejna próba "zamiatania pod dywan" i tuszowania naruszeń prawa przez zaufanych podwładnych Burmistrza.

Szczegóły odnajdziecie Państwo  w publikowanych poniżej dokumentach: