EUROPEJSKI REJESTR RENOMOWANYCH

 

Organizator Konkursu:"Compendium Lex Biuro Europejskie", ul.Makuszyńskiego 22a/8a, 31-752 Kraków

Koszt udziału poniesiony przez Gminę Czerniejewo:  492,00 zł

Efekt w wymiarze wizualnym: certyfikat w formie dyplomu

Efekt w wymiarze gospodarczym: brak danych

Europejski Rejestr Renomowanych, o wpis którego ubiegała się gmina Czerniejewo prowadzony jest wyłącznie przez Organizatora. Mimo europejskiej nazwy posiada ogólnopolski charakter i dotyczy wszystkich Uczestników, którzy uzyskali Certyfikat EuroRenoma.


Informacja o organizatorze:

COMPENDIUM LEX - Biuro Europejskie jest na terenie Polski Administratorem i Organizatorem Programu Europejski Rejestr Renomowanych, który promuje i wspiera jedynie te podmioty (przedsiębiorstwa i instytucje), które odznaczają się na tle innych szczególną solidnością i jakością, a także opierają swą działalność na zasadach etyki biznesowej.

Głównym kierunkiem działań Europejskiego Rejestru Renomowanych jest rozwój programu Euro Renoma, którego misją jest promowanie etyki w biznesie oraz prezentowanie opinii Uczestników programu w ważnych kwestiach gospodarczych.

Celem programu jest wspieranie przedsiębiorstw i instytucji w budowaniu ich reputacji, wzmocnieniu pozytywnego wizerunku oraz wyróżnieniu spośród konkurencji, a także zwiększenie liczby firm działających zgodnie z prawem, z odpowiedzialnością prawną i cywilną oraz ze standardami europejskimi w sposób jasny i zrozumiały dla każdego.