NASZE INTERWENCJE


Lista spraw w których dotychczas podjęliśmy działania:

 1. Bezprawna wycinka cisów w centrum miasta dokonana przez Burmistrza -sprawa zakończona wymierzeniem kary-39.000 zł.
 2. Zaniedbania Burmistrza w sprawie losu zwierząt - po interwencji TVP3 sprawa zakończona działaniami Urzędu Gminy.
 3. Reportaż TVP - otwórz film
 4. Kradzież wody przez zakład podległy Burmistrzowi - sprawa w Sądzie
 5. Podział nieruchomości gruntowej dokonany przez Burmistrza ze stratą dla Gminy, bez zgody Rady Miasta - sprawa w CBA
 6. Nieodpłatne przekazanie przez Burmistrza gminnej nieruchomości na rzecz osoby publicznej - sprawa w CBA.
 7. Zgoda Burmistrza na wytyczenie drogi służącej wyłącznie gminnemu urzędnikowi, kosztem gruntu gminnego -sprawa bez finału.
 8. Zaniedbania Burmistrza w rozliczaniu wody dla najemców lokali gminnych - Urząd Miar wymierzył mandat karny dla Burmistrza.
 9. Ukrywanie informacji publicznej przez Burmistrza - SKO uchyla szereg decyzji Burmistrza.
 10. Bezprawne działania we Wspólnotach Mieszkaniowych - sprawy w Sądzie - Sąd wstrzymuje działania Urzędu budżące wątpliwości .
 11. Usunięcie danych kontaktowych organizacji pozarządowych  (w tym naszego Stowarzyszenia) ze strony internetowej Gminy Czerniejewo administrowanej przez Burmistrza - sprawa otwarta przekazana Radzie Miasta, interwencja Posła RP. 
 12. Bezumowne korzystanie z gminnego gruntu - sprawa "zamieciona pod dywan" przez RAdę Miasta
 13. Zaskarżenie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, zarządzenia burmistrza wydanego niezgodnie z prawem (zobacz efekt).
 14. Interwencja w Inspekcji Sanitarnej w sprawie śmieci w Żydowie. (otwórz)
 15. Bezczynność Burmistrza potwierdzona wyrokiem Sądu (zobacz szczegóły).