O NAS


    STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW CZERNIEJEWA     jest oficjalną, nową inicjatywą społeczną, grupy ludzi widzących konieczność zrównoważenia przewagi kompetencyjnej Władz samorządowych nie tylko w mieście i gminie Czerniejewo. Jest inicjatywą ludzi dostrzegających marnotrastwo publiczne, absurdy, brak konsekwencji działań samorządowych organów gminnych, niesprawiedliwość społeczną, kolesiostwo i bezprawie.

Jednym ze statutowych zadań Stowarzyszenia jest pomoc społeczeństwu w gąszczu biurokracji i urzędniczej niechęci.

Terenem działania Stowarzyszenia jest cały kraj.

Zaczęliśmy jako mała grupa, która chce dbać o przyszłość i uczciwość w życiu publicznym.

Od chwili powstania dołączają do nas kolejni entuzjaści.

Przynależność do "Stowarzyszenia Miłośników Czerniejewa" jest dobrowolna i nic nie kosztuje.

Składki członkowskie, których wysokość i częstotliwość wpłat zależy wyłącznie od zrzeszonego członka są dobrowolne.

Mamy zamiar pomagać każdemu, a w szczególności i z pierwszeństwem członkom naszego Stowarzyszenia.

Chcemy wspólnie pokonywać zarówno indywidualne jak i zbiorowe trudności.

Szczegółowe cele i środki działania naszego Stowarzyszenia odnajdziesz w Regulaminie Stowarzyszenia.

 

Możesz wstąpić do naszego Stowarzyszenia wypełniając deklarację członkowską, po wcześniejszym zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu Stowarzyszenia.

Przyjmowanie nowych członków odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Stowarzyszenia. 

Wszelkie dane naszych członków są chronione i nie będą udostępniane na zewnątrz.