ZAKAZ  WYKORZYSTANIA  INFORMACJI  PUBLICZNEJ 


 

Zakaz mówienia o znacznym wzroście gminnych wydatków na obsługę prawną. 

 


Mimo zapowiedziom "bezwzględnej jawności w dysponowaniu środkami publicznymi", głoszonym w listopadzie 2014 r. przez lidera Komitetu Wyborczego "Twoje Lepsze Jutro",  aktualny Organ Burmistrza Czerniejewa wprowadził zakaz wykorzystania uzyskanej informacji publicznej.

W obliczu niepokojących sygnałów społecznych, wystąpiliśmy do Burmistrza o udostępnienie informacji publicznej w zakresie przekazania kopii aktualnej umowy w zakresie obsługi prawnej oraz ostatniego rachunku za świadczone Urzędowi usługi prawne.

Wiedząc, że okoliczności świadczenia usług prawnych nie uległy zmianie, byliśmy przekonani, że nie różni się ona od tej, która obowiązywała do grudnia 2014 r.

Niestety byliśmy w błędzie, ponieważ umowa nie została zmieniona wyłącznie w zakresie obowiązków firmy świadczącej obsługę prawną.  

Mimo uzyskania wnioskowanych informacji, nie pozwolono nam ich ponownie wykorzystać.

Decyzja administracyjna, którą poniżej publikujemy doprowadza do wniosku, że każdy obywatel z osobna może uzyskać kopie dokumentów dotyczących umów i rachunków za obsługę prawną Urzędu. Zakzane jest jednak wyłącznie ponowne wykorzystanie informacji, o której wnioskujący się dowiedział.
W uzasadnieniu decyzji pojawiają się argumenty obawy o publikację dokumentów.
Przypuszczalnie, nie można uzyskanej informacji także rozpowszechniać poprzez rozmowy i przekazywanie sobie kopii.  

Tak wygląda zapowiadana JAWNOŚĆ .

Fikcję "bezwzględnej jawności w dysponowaniu środkami publicznymi" zgłosiliśmy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego składając, także publikowane poniżej odwołanie.Decyzja Burmistrza zakazująca wykorzystania uzyskanej informacjiOdwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego