PONAD 180 BŁĘDNYCH DECYZJI BURMISTRZA


Pod czujnym okiem

gminnego radcy prawnego

wydano ponad 180 błędnych decyzji administracyjnych.

O próbie blokowania obywatelskiego prawa do dostępu do informacji publicznej informowaliśmy już wcześniej. Mechanizm polegał na tym, że większość zapytań skaładanych przez nas do Burmistrza było załatwiane odmownie.
Najczęściej próbowano uznać, że nasze pytania dotyczą bardzo złożonych i skomplikowanych zagadnień, a odpowiedzi na nie wymagają pracochłonnego procesu przetworzenia.
Każdorazowo wymagano od nas uzasadnienia wniosku i wskazania ważnego interesu społecznego dla uzyskania wnioskowanych informacji.
Każde uzasadnienie jednak uznawane było za niewystarczające i prowadziło do wydania decyzji odmownej. 

Niechciane pytania były banalnie proste i dotyczyły publicznych wydatków poniesinych przez Gminę na szkolenia, w których uczestniczył Burmistrz i jego zastępca. Wiadome było, że to Burmistrz podejmował decyzje w zakresie dysponowania publicznymi pieniędzmi.

Złożyliśmy ponad 180 podobnych wniosków dotyczących różnych okresów, w których wydatki ponoszono.

Z powodu wykorzystywania obywatelskiego prawa do składania wniosków i zadawania pytań w sprawach finansowych Gminy, doznaliśmy szeregu publicznych szykan, w których Burmistrz dyskredytował nas nawet w lokalnej prasie.  

Co było powodem odmowy i ukrywania danych o wydatkach pozostaje tajemnicą Burmistrza i radcy prawnego finansowanego także ze środków publicznych i pracującego dla Burmistrza i Gminy.

Decyzję odmowną Burmistrza, zaskarżyliśmy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu. 

W dniu 9 marca 2015 r. SKO uchyliło decyzję Burmistrza Czerniejewa, uznając, że nasze odwołanie zasługuje na uwzględnienie jednocześnie zobowiązując Burmistrza do udostępnienia wnioskowanej informacji.  

 

Poniżej publikujemy decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego wraz z uzasadnieniem, wyjaśniającym istotę błędnie podjętej decyzji.

 Ocenę sutuacji pozostawiamy każdemu, kto z decyzją SKO się zapozna.